Gallery

Θυμάστε την «αείμνηστη» Σοφοκλέους του 1999-2000; Ποιοί κυριαρχούσαν; Που είναι σήμερα;

«TA NEA» Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2000
Αρ. Φύλλου 16642
πρόσωπα
Οι 20 που κρατούν στα χέρια τους τη… µισή Σοφοκλέους
Από τις επιλογές είκοσι πέντε επιχειρηµατιών και µάνατζερ του ιδιωτικού και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα εξαρτώνται, σε σηµαντικό βαθµό, τα limit up και τα limit down της µισής
χρηµατιστηριακής αξίας της οδού Σοφοκλέους
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΕΡΕΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΟΣ
Σε µόλις 30 εταιρείες-οµίλους, από τις 300 περίπου που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αντιστοιχεί
σχεδόν το µισό της συνολικής χρηµατιστηριακής αξίας της οδού Σοφοκλέους.
Στον κατάλογο των είκοσι πέντε πρώτων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών, οι 7 ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
της οικονοµίας, ενώ οι υπόλοιπες 23 στον ιδιωτικό τοµέα, γεγονός που αναδεικνύει τους βασικούς τους µετόχους σε
«βαρόνους» της ελληνικής οικονοµίας.
Βεβαίως, ο κληρονοµικός αυτός τίτλος δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικότητα για τους περισσότερους από τους
παραπάνω επιχειρηµατίες, οι οποίοι ασκούν ταυτόχρονα και το µάνατζµεντ των εταιρειών-οµίλων που ελέγχουν.
Αρκετοί από αυτούς είναι επιχειρηµατίες πρώτης γενιάς και οι όµιλοι στους οποίους είναι επικεφαλής, είναι δικά τους
δηµιουργήµατα. Στους επιχειρηµατίες της κατηγορίας αυτής ανήκουν: ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ο οποίος ξεκινώντας
την επιχειρηµατική του δραστηριότητα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δηµιούργησε έναν διεθνοποιηµένο
επιχειρηµατικό όµιλο, που δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Σήµερα, η Ιντρακόµ
βρίσκεται στην έβδοµη θέση των εταιρειών µε τη µεγαλύτερη χρηµατιστηριακή αξία.
Ο Μιχάλης Σάλλας, αφού θήτευσε στη δεκαετία τού 1980 σε επιτελικές θέσεις του δηµόσιου τοµέα, µεταπήδησε στον
ιδιωτικό, για να αναδειχθεί στη συνέχεια σε έναν από τους ισχυρότερους τραπεζίτες της χώρας, επικεφαλής πλέον του
Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Στους αυτοδηµιούργητους επιχειρηµατίες ανήκει και ο πρόεδρος του Οµίλου της
Ιντεραµέρικαν κ. ∆ηµ. Κοντοµηνάς, ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Οµίλου του Ιατρικού Κέντρου, ο κ.
Αθανάσιος Αθανασούλης, πρόεδρος καί βασικός µέτοχος του Οµίλου Πληροφορικής Altec. Μία άλλη κατηγορία
επιχειρηµατιών, η πορεία των οποίων ταυτίζεται µε την αντίστοιχη των εταιρειών τους στην οδό Σοφοκλέους, είναι και
αυτοί που πολλαπλασίασαν την «πατρική κληρονοµιά». Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος, που
ανέδειξε την Τράπεζα Πίστεως στον πρώτο σε µέγεθος τραπεζικό όµιλο της χώρας, ο κ. Περικλής Παναγόπουλος,
πρόεδρος και βασικός µέτοχος του ακτοπλοϊκού οµίλου τών Επιχειρήσεων Αττικής, αλλά και ο πρόεδρος του Οµίλου
της τσιµεντοβιοµηχανίας Τιτάν κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ
πρόεδρος του ∆.Σ. του ΟΤΕ. Κεφαλαιοποίηση 3,798 τρισ.
Μετά την επιτυχή θητεία του στη διοίκηση της Κτηµατικής Τραπέζης, ο καθηγητής Βασίλης
Ράπανος κλήθηκε στην προεδρία του ∆.Σ. του ΟΤΕ σε µια κρίσιµη για τον οργανισµό περίοδο.
Ο κ. Ράπανος µαζί µε τον διευθύνοντα σύµβουλο Γεώργιο Συµεωνίδη προετοιµάζουν τον ΟΤΕ
για τη νέα πλήρως απελευθερωµένη αγορά των τηλεπικοινωνιών. Ταυτόχρονα, επιχειρούν να
εξασφαλίσουν την ήδη σηµαντική παρουσία του οργανισµού στις αγορές των βαλκανικών χωρών και της Ανατολικής
Ευρώπης και γενικότερα να ενισχύσουν τη θέση του ΟΤΕ στο νέο, άκρως ανταγωνιστικό, περιβάλλον.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ
διευθύνων σύµβουλος της Panafon. Κεφαλαιοποίηση 2,20 τρισ.
Ύ στερα από µία πλούσια εµπειρία ως στέλεχος στην Πληροφορική Εργασίας και στη συνέχεια
στην Ιντρακόµ, ο Γιώργος Κορωνιάς ανέλαβε το 1993 τη γενική διεύθυνση της πρώτης
εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, της Panafon. Πολύ σύντοµα εκτινάχθηκε στη θέσητου προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου, αναδεικνύοντας την Panafon στην πρώτη θέση των επιχειρήσεων του
κλάδου και ταυτόχρονα στην τέταρτη µεγαλύτερη εταιρεία του ελληνικού Χρηµατιστηρίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΣ
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Εµπορικής Τραπέζης. Κεφαλαιοποίηση 2,04 τρισ.
Το σύνθετο εγχείρηµα της ιδιωτικοποίησης της Ιονικής Τραπέζης πέτυχε πρόσφατα η Εµπορική
Τράπεζα, επί των ηµερών του σηµερινού προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου της,
Κωνσταντίνου Γεωργουτσάκου. Ο κ. Γεωργουτσάκος είναι επικεφαλής της αναζήτησης από την
Εµπορική Τράπεζα ξένου στρατηγικού συµµάχου, µε στόχο την περαιτέρω αναδιάρθρωση και
εκσυγχρονισµό του οµίλου της και την πρόσβασή του στην ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. Την περίοδο
1981-1989 ο κ. Γεωργουτσάκος διετέλεσε υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης και αντιπρόεδρος της ΕΤΕΒΑ, ενώ την
περίοδο 1994-1996 θήτευσε ως πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έχει σπουδάσει οικονοµικά στην ΑΣΟΕΕ
και κατέχει διδακτορικό δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο του Bristol.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
πρόεδρος του οµίλου της Εθνικής Τραπέζης. Κεφαλαιοποίηση 3,55 τρισ.
Με την ιδιότητα του δικηγόρου ξεκίνησε το 1955 την καριέρα του ο σηµερινός διοικητής της
Εθνικής Τραπέζης, Θεόδωρος Καρατζάς, γεννηθείς το 1930 στην Αθήνα. Ο κ. Καρατζάς
σπούδασε στη Νοµική Αθηνών και στο Universite de Strasbourg και διετέλεσε διευθύνων
σύµβουλος της ΕΤΕΒΑ και πρόεδρος της Ελληνογαλλικής Τράπεζας ∆ιεθνούς Εµπορίου και
Ναυτιλίας (1982-85). Την περίοδο 1985-1987 θήτευσε ως γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και
πρόεδρος της επιτροπής για την αναµόρφωση του τραπεζικού συστήµατος. Ο σηµερινός πρόεδρος της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας το 1987-88, ενώ την περίοδο 1992-96 ήταν πρόεδρος
της Ασπίς Στεγαστικής Τραπέζης. Ως πρόεδρος του οµίλου της Εθνικής Τραπέζης, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο κ.
Καρατζάς έχει υλοποιήσει µεταξύ άλλων ένα επιτυχές πρόγραµµα αναδιάρθρωσης όλων των εταιρειών του οµίλου,
ενώ έχει αυξήσει σηµαντικά την κερδοφορία του οµίλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Alpha Τραπέζης Πίστεως. Κεφαλαιοποίηση 2,47 τρισ.
Εγγονός του ιδρυτή της Alpha Τραπέζης Πίστεως, ο σηµερινός πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλός της, Ιωάννης Κωστόπουλος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέστησε τον όµιλο της
Alpha Πίστεως τον ισχυρότερο ιδιωτικό χρηµατοπιστωτικό όµιλο στην Ελλάδα, µε σηµαντική
επιρροή στα δρώµενα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. Επί προεδρίας κ. Κωστόπουλου
εξαγοράστηκε πριν από λίγους µήνες από την Alpha Πίστεως η πλειοψηφία των µετοχών της Ιονικής Τραπέζης, η
οποία αναµένεται να συγχωνευτεί µε την πρώτη το επόµενο εξάµηνο. Ο κ. Κωστόπουλος έχει καταφέρει να
διεθνοποιήσει τις δραστηριότητες του οµίλου της Alpha Πίστεως και να εισάγει νέα, πρωτοποριακά τραπεζικά
προϊόντα στην εγχώρια αγορά. Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα και σπούδασε ναυπηγική στην Αγγλία, διατηρώντας
µέχρι σήµερα αναλλοίωτο το πάθος του για το υγρό στοιχείο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του οµίλου ∆αυίδ-Λεβέντης. Κεφαλαιοποίηση 1,076 τρισ.
Επικεφαλής της 3Ε, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηµατίας Γεώργιος ∆αυίδ πέτυχε να αναδείξει την
ναυαρχίδα του οµίλου Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως στην πρώτη θέση της ελληνικής
αγοράς αναψυκτικών. Παράλληλα όµως, ο όµιλος ∆αυίδ-Λεβέντη ελέγχει και µία σειρά από
άλλες εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, µεταξύ των οποίων είναι η Παπουτσάνης, η
αλευροβιοµηχανία Αλλατίνη και η Frigoglasss.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
επικεφαλής του οµίλου Ιντρακόµ.Κεφαλαιοποίηση 1,41 τρισ.Ξεκινώντας από το µηδέν, ο Σωκράτης Κόκκαλης κατάφερε µέσα σε είκοσι χρόνια να δηµιουργήσει έναν διεθνοποιηµένο πλέον όµιλο που δραστηριοποιείται τόσο στο χώρο τηςπαραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού όσο και στον κλάδο της πληροφορικής. Εκτός από την
Ελλάδα, ο όµιλος έχει σηµαντική παρουσία στις χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ στους
επόµενους στόχους του είναι και η δυναµική διείσδυσή του στις αγορές των ΗΠΑ και της Κεντρικής Ευρώπης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΕΛΛΑΣ
διευθύνων σύµβουλος Ελληνικών Πετρελαίων. Κεφαλαιοποίηση 1,161 τρισ.
Επικεφαλής του µεγαλύτερου ενεργειακού οµίλου της χώρας, ο 55χρονος Ελευθέριος Τζέλλας
ανέλαβε το 1993 τη διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων, αφού προηγουµένως διετέλεσε
ειδικός γραµµατέας στο υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και γενικός γραµµατέας στο
υπουργείο Εθνικής Αµύνης. Στη διάρκεια της διοίκησής του τα Ελληνικά Πετρέλαια πέρασαν µε επιτυχία την πόρτα
της οδού Σοφοκλέους, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι πρώτες κινήσεις για τη διείσδυση του οµίλου στις αγορές των
χωρών της Βαλκανικής.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ
πρόεδρος του οµίλου Interamerican.Κεφαλαιοποίηση 887,06 δισ.
Αυτοδηµιούργητος είναι ο σηµερινός πρόεδρος του οµίλου επιχειρήσεων Interamerican,
∆ηµήτριος Κοντοµηνάς, ο οποίος κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Αµερικανικό
Πανεπιστήµιο Βηρυτού εργαζόταν ως ασφαλιστής της Alico. Το 1968 ίδρυσε την Interamerican
ΕΠΕ, σε συνεργασία µε τον Όµιλο Ταµπουρά, και έκτοτε έχει προχωρήσει στην ίδρυση πληθώρας θυγατρικών
εταιρειών στους κλάδους ασφαλειών, οδικής προστασίας, αµοιβαίων κεφαλαίων, υγείας κ.α. Η Interamerican Ζωής,
µέλος του οµώνυµου οµίλου του οποίου ηγείται ο κ. Κοντοµηνάς, εισήχθη στο ελληνικό Χρηµατιστήριο πριν από έξι
µήνες. Ο Όµιλος Interamerican έχει προχωρήσει σε πληθώρα επιχειρηµατικών συνεργασιών, µία από τις
σηµαντικότερες είναι αυτή µε τον όµιλο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος των Επιχειρήσεων Αττικής.Κεφαλαιοποίηση 500,56 δισ.
Έχοντας αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ακτοπλοϊκές γραµµές της Αδριατικής, ο
Περικλής Παναγόπουλος µπήκε πριν από µερικούς µήνες και στις γραµµές του Αιγαίου και του
Ιονίου Πελάγους µέσω της απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της εταιρείας Στρίντζης.
Ενισχυµένος µε νέα κεφάλαια που άντλησε πρόσφατα από την κεφαλαιαγορά, ο Όµιλος Επιχειρήσεις Αττικής ανοίγει
πανιά και για άλλες θάλασσες: στη µακρινή Βαλτική, σε πρώτη φάση, δροµολογώντας τέσσερα πλοία και έπεται
συνέχεια.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ
πρόεδρος του οµίλου της Τραπέζης Πειραιώς. Κεφαλαιοποίηση 946,35 δισ.
Φαινόµενο του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αποτελεί ο Μιχάλης Σάλλας, σηµερινός
πρόεδρος του οµίλου της Τραπέζης Πειραιώς. Την περίοδο 1983-1997 ο κ. Σάλλας διετέλεσε
καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, όπου δίδασκε Οικονοµετρία, ενώ έχει θητεύσει ως
γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εµπορίου και διοικητής της ΕΤΒΑ. Στο τέλος του 1991 ο κ. Σάλλας ανέλαβε
καθήκοντα προέδρου στο ∆.Σ. της Τραπέζης Πειραιώς και µέχρι σήµερα έχει καταφέρει να καταστήσει τον οµώνυµο
χρηµατοπιστωτικό όµιλο (που περιλαµβάνει τις τράπεζες Μακεδονίας-Θράκης και Χίου), µε πολλές δραστηριότητες
στο εξωτερικό.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Hyatt Regency. Κεφαλαιοποίηση 561,96 δισ.
Οι φιλοδοξίες του δικηγόρου Γιώργου Γαλανάκη, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία Hyatt, δεν
κρύβονται και αφορούν την επέκταση της επιχείρησης τόσο στην αγορά των καζίνο όσο και σε
αυτήν του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παράλληλα, ο κ.
Γαλανάκης δεν κρύβει και το ενδιαφέρον του για την ανάληψη από τη Hyatt του µάνατζµεντ µεγάλου ξενοδοχείου,µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το Hilton της Ιονικής Ξενοδοχειακής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ
πρόεδρος του οµώνυµου οµίλου.Κεφαλαιοποίηση 469,67 δισ.
Ο Αθανάσιος Πουλιάδης ξεκίνησε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα ιδρύοντας την
εταιρεία Πουλιάδης και Συνεργάτες, µε µετοχικό κεφάλαιο µόλις 200 χιλ. δρχ. Σήµερα, ο
Όµιλος Πουλιάδη συγκαταλέγεται µεταξύ των πρώτων της αγοράς πληροφορικής, ενώ στους
στόχους του 60χρονου αυτοδηµιούργητου επιχειρηµατία είναι και η είσοδός του στην αγορά
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Πρόσφατα, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά
20 δισ. δρχ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
επικεφαλής του οµίλου Τιτάν.Κεφαλαιοποίηση 768,42 δισ.
Στο τιµόνι της Τιτάν, της µοναδικής ελληνικών συµφερόντων τσιµεντοβιοµηχανίας, ο Ανδρέας
Κανελλόπουλος είναι παράλληλα και πρόεδρος του ∆.Σ. του ΣΕΒ. Ο Τιτάν κατάφερε να µην
αποτελέσει στόχο εξαγοράς από τις τσιµεντοβιοµηχανίες του ευρωπαϊκού καρτέλ, και να
διεισδύσει στις ίδιες τους τις αγορές. ο όµιλος ελέγχει παραγωγικές µονάδες µόνος του και σε συνεργασία µε την
Lafarge και την Holderbank στα Σκόπια, στην Αίγυπτο, στη Βουλγαρία, ενώ διαθέτει µεγάλο αριθµό σταθµών
παραγωγής, σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του οµίλου Altec.Κεφαλαιοποίηση 537,43 δισ.
Μέσα σε 14 χρόνια, ο αυτοδηµιούργητος επιχειρηµατίας Αθανάσιος Αθανασούλης κατάφερε
µαζί µε τον Γεώργιο Βαλσαµίδη να αναδείξει την Altec σε έναν από τους µεγαλύτερους οµίλους
πληροφορικής στη χώρα. Στους αµέσους επόµενους στόχους του 44χρονου επιχειρηµατία είναι
η αγορά των τηλεπικοινωνιών, του internet, αλλά και των κατασκευών έξυπνων κτιρίων.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΡΥΜΙΩΤΗΣ
διευθύνων σύµβουλος της ∆έλτα Πληροφορικής. Κεφαλαιοποίηση 515,4 δισ.
Περίπου 16 χρόνια διευθύνει τη ∆έλτα Πληροφορική ο Ελληνοκύπριος Ανδρέας ∆ρυµιώτης. Η
εταιρεία, η οποία είναι γνωστή ανά το πανελλήνιο λόγω της µετάδοσης των εκλογικών
αποτελεσµάτων, προχώρησε πρόσφατα στην συγχώνευση µε την εταιρεία πληροφορικής
Singular.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
πρόεδρος του οµίλου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.Κεφαλαιοποίηση 491,43 δισ.
Στην οµάδα των αυτοδηµιούργητων επιχειρηµατιών ανήκει και ο σηµερινός πρόεδρος του
οµίλου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Γεώργιος Αποστολόπουλος. Ο κ. Αποστολόπουλος
ασχολήθηκε αρχικά µε τη διοίκηση των νοσοκοµείων το 1970, ενώ θήτευσε ως καθηγητής
διοίκησης νοσοκοµείων στα ΤΕΙ. Με την επιχειρηµατική προοπτική του κλάδου υγείας ο κ. Αποστολόπουλος
ασχολήθηκε το 1980 και το 1983 ίδρυσε το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο έκτοτε έχει επεκταθεί στην πρωτεύουσα
και σε πόλεις της επαρχίας, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του οµώνυµου οµίλου.Κεφαλαιοποίηση 486,24 δισ.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κληρονόµησε µαζί µε τον αδερφό του Γιάννη µια µεσαίου µεγέθους
εµπορική επιχείρηση, για να την αναδείξει σήµερα σε έναν από τους ισχυρότερους
µεταλλουργικούς οµίλους της χώρας. Η ραγδαία εξέλιξη του οµίλου ξεκίνησε µόλις πριν από
δέκα χρόνια, όταν το 1990 τα δύο αδέρφια µετέτρεψαν την οικογενειακή επιχείρηση σε όµιλο επιχειρήσεων µε αρχικόµετοχικό κεφάλαιο 400 εκατ. δρχ. Πέντε χρόνια αργότερα, ο όµιλος εισήγαγε τις µετοχές του στο Χρηµατιστήριο και
το 1999 ο όµιλος εξαγόρασε τη ΜΕΤΚΑ.
ΘΩΜΑΣ ΛΑΝΑΡΑΣ
επικεφαλής του Οµίλου Κλωνατέξ.Κεφαλαιοποίηση 484,56 δισ.
Επιχειρηµατίας δεύτερης γενιάς, ο Θωµάς Λαναράς ανέδειξε την οικογενειακή
κλωστοϋφαντουργία στον ισχυρότερο όµιλο του κλάδου. Τα τελευταία δύο χρόνια εξαπέλυσε
µπαράζ εξαγορών άλλων εταιρειών και σήµερα ελέγχει µια σειρά από κλωστοϋφαντουργικές
εταιρείες, ενώ πρόσφατα µπήκε και στην αγορά του έτοιµου ενδύµατος.
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΗΣ
βασικός µέτοχος της EFG Eurobank και επικεφαλής του διεθνούς Οµίλου Λάτση. Κεφαλαιοποίηση 1,78 τρισ.
Ως συνεχιστής της επιχειρηµατικής αυτοκρατορίας που κληρονόµησε από τον πατέρα του, ο
Σπύρος Λάτσης κατέχει πλέον και µία σηµαντική θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Η
Ευρωεπενδυτική Τράπεζα που ίδρυσε το 1996 έχει µετεξελιχθεί σήµερα σε έναν από τους
µεγαλύτερους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους της χώρας (EFG Eurobank), ύστερα από την εξαγορά της Interbank, του
ελληνικού δικτύου της Credit Lyonnais και της Τραπέζης Αθηνών. Πριν από λίγους µήνες η EFG Eurobank εξαγόρασε
την πλειοψηφία των µετοχών της Τραπέζης Εργασίας ύστερα από µία επεισοδιακή και εντυπωσιακή για τα ελληνικά
δεδοµένα διεκδίκησή της.
Σηµείωση: κεφαλαιοποίηση 10 Ιανουαρίου 2000
ΤΑ ΝΕΑ , 15/01/2000 , Σελ.: I26
Κωδικός άρθρου: A16642I261
Αυτό το κείµενο εκτυπώθηκε από «ΤΑ ΝΕΑ», στη διεύθυνση
http://ta-nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=16642&m=I26&aa=1

Πηγή

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s