Gallery

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις

Δ.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠOΙΗΣΕΩΝ

 

 1. α. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (A΄70), προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

« 4. Περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, τα παρακάτω ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού:

α. Εκτάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται σε αυτές, συνολικού εμβαδού 169.448,20 τ.μ., όπως αυτές εμφαίνονται με στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 και 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα  κλίμακας 1: 1000  που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – διάγραμμα 1).

 

β. Κτίσμα του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, εμβαδού 149,80 τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.1. στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα  κλίμακας 1: 200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- διάγραμμα  2).

 

γ. Έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται σε αυτή, εμβαδού 38.688,30 τ.μ., όπως αυτή εμφαίνεται με στοιχεία 3.1, 3.2, …….. 3.12, 3.13, 3.1 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 500  που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- διάγραμμα 3).

 

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποφυκοφυλακείου και στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η ως άνω καταχώριση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών. 

 

5. Περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα κάθε ακινήτου, με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, το οποίο βρίσκεται εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού».

 

β. Στο τέλος της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με όμοιο Προεδρικό Διάταγμα μπορούν επίσης να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και τοπικά ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), προκειμένου να εναρμονιστούν με τα όρια και το περιεχόμενο των ειδικότερων ζωνών των παραγράφων 2 και 3, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και  τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος ή και κάθε άλλο θέμα  αναγκαίο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά».

 2.             α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η με αριθμ. 186/6-9-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2061) κατά το μέρος που αφορά το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 34, Α.Β.Κ. 193, Διεύθυνση Μεσογείων 96, Αθήνα, επιφάνεια 10.000 τ.μ..

Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Εγκρίνεται το ρυμοτομικό διάγραμμα εντός Ζωνών Δ1 και Δ2 του Μητροπολιτικού Πάρκου «Γουδή» του από 14-6-2011 π.δ. (Δ’187) σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τον Οκτώβριο 2012, και που αντίτυπό του δημοσιεύεται σε σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ), με τους επί  αυτού εμφαινόμενους κοινόχρηστους χώρους και τον  με στοιχεία 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,21 οικοδομήσιμο χώρο.  Επιτρεπόμενες χρήσεις στον οικοδομήσιμο χώρο καθορίζονται οι εξής: περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση/έρευνα, διοίκηση.

 

γ. Το ακίνητο με στοιχεία 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,21, , το οποίο εμφαίνεται στο δημοσιευόμενο με τον παρόντα νόμο ρυμοτομικό διάγραμμα που περιγράφεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο, επιφανείας 11.903,00 τ.μ. μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών.

 3.             α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η με αριθμ. 202/21.2.2012  (Β’  656) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  κατά το μέρος που αφορά το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 24, Διεύθυνση Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 τ.μ. και κτηματολογική μερίδα 050142664006/0/0.

Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Το ακίνητο (ΚΑΕΚ 050142664006/0/0) με στοιχεία 1,2,3…140,141,1, εμβαδού 231.092 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000., που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ  τον Οκτώβριο  2012και που αντίτυπό του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), κατατμείται στο ακίνητο ΙΕ1 με στοιχεία 74,75,76…123,124,173,172,171…144,143,142,74, εμβαδού 95.352 τ.μ. και στο ακίνητο Ε2 με στοιχεία 1,2,3…73,74,142,143…172,173,124,125…140,141,1, εμβαδού 135.740 τ.μ., ως εμφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

 

γ. Το ακίνητο Ε1 της προηγούμενης υποπαραγράφου  μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011.

 

δ. Επί του ακινήτου Ε2 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) του άρθρου 4 παρ. 1α του ν. 3027/2002 (Α’ 152) διατηρεί δικαίωμα επικαρπίας.

 

ε. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, καταχωρίζεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου.

 4.             α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η υπ’ αριθ. 186/6.9.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2061) κατά το μέρος που αφορά το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 35, Α.Β.Κ. 2248, Διεύθυνση Κηφισίας 39, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 τ.μ.

Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Επί του ενιαίου οικοπέδου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής έκτασης 14.300,54 τ.μ., το οποίο απαρτίζεται από (α) το οικόπεδο με αριθμό Β.Κ. 2248, έκτασης 11.494,86 τ.μ., το οποίο είναι καταχωρισμένο στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Βιβλίου του Δήμου Αμαρουσίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050142411001 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και (β) το οικόπεδο εμβαδού 2.805,68 τ.μ., το οποίο είναι καταχωρισμένο στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Βιβλίου του Δήμου Αμαρουσίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050142411002 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου,  συνιστώνται από και με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α’ 4) και τα άρθρα 1002 και 1117 Αστικού Κώδικα, δύο (2) ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα:

 

Α) Η υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που εμφαίνεται στο από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Παπαστάμου, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V),  αποτελείται  από ισόγειο και τρεις (3) ορόφους,  συνολικού εμβαδού 14.680,60 τ.μ., πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εμβαδού 6.281,00 τ.μ. και η οποία συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου  337,20/1000 εξ αδιαιρέτου.

Β) Η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία  που εμφαίνεται στο συνημμένο, στον παρόντα νόμο, από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Παπαστάμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο όροφο, και επτά (7) ορόφους συνολικού εμβαδού 28.856,50 τ.μ. πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εμβαδού 5.327,62 τ.μ. και  η οποία συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου 662,80/1000 εξ αδιαιρέτου.

 

γ. Τροποποίηση της κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς και καθορισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών δύναται να γίνει οποτεδήποτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόμενο σε μεταγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις οποίες υπάγονται εφεξής και τα διά του παρόντος συνιστώμενα εμπράγματα δικαιώματα. 

δ. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία της υποπαραγράφου β., εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011.

ε. Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου.

στ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Παραχωρητήριο Χρήσης Δημοσίου Ακινήτου της «Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου» με αριθμό φακέλου 312969/8.2.1991, με το οποίο παραχωρήθηκε στην HELEXPO-ΔΕΘ Α.Ε. η χρήση του Β.Κ. 2248 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, ισχύει μόνο για την υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που συνίσταται με την υποπαράγραφο β.

 

 1. 5.             α. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Ταμείο συντάσσει, επίσης, τριμηνιαίες αναφορές επί των δραστηριοτήτων και των οικονομικών καταστάσεών του, που περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και καταστάσεις ταμειακών ροών και οικονομικής θέσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.»

 

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 719, 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα.».

——————————————————————————————

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – η αγορά εργασίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί, επιδόματα, αντιμισθίες, αποζημιώσεις, επιτροπές, αμοιβες διοικήσεων κλπ σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα δικαστικών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, ινστιτούτων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα γιατρών του ΕΣΥ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα διπλωματών και υπαλλήλων ΥΠΕΞ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στην Εκκλησία και εκκλησιαστικές ακαδημίες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στο στρατό και την αστυνομία

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΑΕΔ, ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας.

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων και εφάπαξ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο– τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά των πληβείων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άδειες ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κολεγίων, ΙΕΚ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για φάρμακα και νοσοκομεία (και τα χρέη τους)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ενεργειακά πιστοποιητικά, κατάργηση ελάχιστων αμοιβών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άλλα για την ενέργεια (ΔΕΣΦΑ, κλπ)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μεταφορά καυσίμων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Τροποποιήσεις στο επάγγελμα Λογιστή –Φοροτεχνικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ξεναγοί

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.3919/2011 (επαγγέλματα υγείας)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Advertisements

20 responses to “Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις

 1. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – κατανεμημένο σε κεφάλαια | καλύτερες μέρες

 2. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές | καλύτερες μέρες

 3. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές | καλύτερες μέρες

 4. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες) | καλύτερες μέρες

 5. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ | καλύτερες μέρες

 6. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | καλύτερες μέρες

 7. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων | καλύτερες μέρες

 8. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, ινστιτούτων κλπ | καλύτερες μέρες

 9. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού | καλύτερες μέρες

 10. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες | καλύτερες μέρες

 11. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ | καλύτερε

 12. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους | καλύτερες μέρες

 13. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | καλύτερες μέρες

 14. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων

 15. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ | καλύτερες

 16. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ | καλύτερες μέρες

 17. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας | καλύτερες μέρες

 18. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος | καλύτερες μέρες

 19. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων και εφάπαξ, κλπ | καλύτερες μέρες

 20. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.3919/2011 (επαγγέλματα υγείας) | καλύτερες μέρες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s