Gallery

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μεταφορά καυσίμων

 1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με ένα από τα προβλεπόμενα μέσα στην παράγραφο 6.»

 2.             Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών καθορίζονται λεπτομέρειες για την διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών του παρόντος νόμου.»

 3.             Στο άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

«4. Η μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη  για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

 

Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.

 

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.»

 4.             Η περίπτωση γ’  της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου αυτού.

Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδιόκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα. Η δαπάνη εγκατάστασης των ανωτέρω σημάτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά είδος καυσίμου.»

 5.             Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«7. Ο κάτοχος άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.»

 

 6.             Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«8. Οι κάτοχοι άδειας Εμπορίας μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων) μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Εμπορίας, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.»

 

 7.             Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2.  Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Εμπορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α’ και β’ της παραγράφου 3 που δεν προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και δεν φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα αυτού («Ανεξάρτητα Πρατήρια») μπορούν να προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους άδειας Διύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική  ευθύνη  για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

 

Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α’, β’ και γ’ της παραγράφου 3, συμπεριλαμβανομένων των «Ανεξάρτητων Πρατηρίων», μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική  ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.

 

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α’, β’ και γ’ της παραγράφου 3, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, εφόσον προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.»

 8.             Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«8. α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι άδειας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού ή από μεταφορείς που δεν έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων με κατόχους αδειών του ίδιου άρθρου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από και προς εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόμιμα. Στα παραστατικά διακίνησης πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση.

 

β. Στις περιπτώσεις του άρθρου 5Α παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφοι 7 και 8 και του άρθρου 7 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο μεταφορέας, στον οποίον ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος και κάτοχος της αντίστοιχης άδειας αναθέτει με σύμβαση τη μεταφορά του προϊόντος, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα του προϊόντος που διακινεί κατά το στάδιο της μεταφοράς.»

 9.             Η παράγραφος 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«8α. α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:

αα) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5γ και 8, άρθρου 7 παρ. 2 και άρθρου 5Α παρ. 4 του νόμου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και

ββ) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Η δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων.

 

β. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:

αα) πιστοποιητικό ADR του βυτιοφόρου και του οδηγού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 35043/2524/01.09.2010 (ΦΕΚ Β’ 1385) όπως ισχύει, καθώς και

ββ) ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον υπάρχουν. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω σήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ. Στα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, δύναται να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση. Η δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων και ιδίως: α) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, β) οι όροι και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες κυκλοφορίας, γ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ) οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμενα ενώπιον τους δικαιολογητικά και ε) οι μεταβατικές ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.»

 10.         Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), αναριθμείται σε 12 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

«12. Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας, ιχνηθετούνται με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριμένα είδη υγρών καυσίμων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η σήμανσή τους με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.»

 11.         Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Όποιος χωρίς νόμιμη άδεια ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση α’ του νόμου αυτού διυλίζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται, διακινεί, παραδίδει, προμηθεύει, εφοδιάζει, εμφιαλώνει ή πωλεί αργό πετρέ­λαιο ή πετρελαιοειδή ή άλλα ενεργειακά προϊόντα υπό την έννοια του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνει­ακού Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»

——————————————————————————————

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – η αγορά εργασίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί, επιδόματα, αντιμισθίες, αποζημιώσεις, επιτροπές, αμοιβες διοικήσεων κλπ σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα δικαστικών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, ινστιτούτων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα γιατρών του ΕΣΥ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα διπλωματών και υπαλλήλων ΥΠΕΞ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στην Εκκλησία και εκκλησιαστικές ακαδημίες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στο στρατό και την αστυνομία

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΑΕΔ, ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας.

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων και εφάπαξ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο– τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά των πληβείων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άδειες ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κολεγίων, ΙΕΚ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για φάρμακα και νοσοκομεία (και τα χρέη τους)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ενεργειακά πιστοποιητικά, κατάργηση ελάχιστων αμοιβών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άλλα για την ενέργεια (ΔΕΣΦΑ, κλπ)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μεταφορά καυσίμων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Τροποποιήσεις στο επάγγελμα Λογιστή –Φοροτεχνικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ξεναγοί

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.3919/2011 (επαγγέλματα υγείας)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Advertisements

26 responses to “Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μεταφορά καυσίμων

 1. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – κατανεμημένο σε κεφάλαια | καλύτερες μέρες

 2. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές | καλύτερες μέρες

 3. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές | καλύτερες μέρες

 4. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες) | καλύτερες μέρες

 5. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ | καλύτερες μέρες

 6. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | καλύτερες μέρες

 7. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων | καλύτερες μέρες

 8. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί, επιδόματα, αντιμισθίες, αποζημιώσεις, επιτροπές, αμοιβες διοικήσεων κλπ σε Δημόσιο και ΟΤΑ | καλύτερες μ

 9. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, ινστιτούτων κλπ | καλύτερες μέρες

 10. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα διπλωματών και υπαλλήλων ΥΠΕΞ | καλύτερες μέρες

 11. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού | καλύτερες μέρες

 12. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες | καλύτερες μέρες

 13. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ | καλύτερε

 14. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους | καλύτερες μέρες

 15. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις | καλύτερες μέρες

 16. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | καλύτερες μέρες

 17. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων

 18. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ | καλύτερες

 19. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ | καλύτερες μέρες

 20. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ | καλύτερες μέρες

 21. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας | καλύτερες μέρες

 22. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άλλα για την ενέργεια (ΔΕΣΦΑ, κλπ) | καλύτερες μέρες

 23. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων | καλύτερες μέρες

 24. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | καλύτερες μέρες

 25. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | καλύτερες μέρες

 26. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για φάρμακα και νοσοκομεία (και τα χρέη τους) | καλύτερες μέρες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s