Gallery

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Τροποποιήσεις στο επάγγελμα Λογιστή –Φοροτεχνικού

Η.5. Τροποποιήσεις στο π.δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος

Λογιστή –Φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως»

 

 1. Όπου στο κείμενο ή στον τίτλο του π.δ. 340/1989 (Α’ 228) αναφέρονται οι φράσεις «άδεια ασκήσεως», «ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος», «άδεια» ή «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» αντικαθίστανται από τη φράση «επαγγελματική ταυτότητα».

 

 1. Το άρθρο 4 του π.δ. 340/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 4

Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού

 1.  Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
 2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, μόνιμης κατοικίας, επαγγελματικής απασχόλησης και οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου.
 3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αποφάσεων ΣΑΕΠ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, έγγραφο έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υπηρεσιακά, καθώς και των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 15. .
 4. Στην περίπτωση αίτησης για την χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, , πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.
 5. Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού χορηγείται με απόφαση της  Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 6.  Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης  Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η ταυτότητα εκδίδεται αυτόματα. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης  του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας  τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση τριμήνου από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν  διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού.
 7. Ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου  8 του ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, ότι  δεν έχει καταδικασθεί  αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται  στο άρθρο  14 του  π.δ. 340/1998, ότι δεν  έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας  λογιστών φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το ΟΕΕ. Αν ο λογιστής  φοροτεχνικός  δεν  καταθέσει  την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται  στο Μητρώο λογιστών φοροτεχνικών του ΟΕΕ  του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το ΟΕΕ ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
 8. Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1. του άρθρου 14..
 9. Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
 10.  Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των  Υπουργών  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 01.01.2015

 

 

 1. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 10

Νομικά πρόσωπα παροχής  λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών – Αντιπρόσωποι

 1.  Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής  λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η οποία χορηγείται από το ΟΕΕ..
 2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της παραγράφου 1 υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των  εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.
 3. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό αυτών πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού.»

 

 1. Το άρθρο 11 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

1. Στο ΟΕΕ τηρείται μητρώο φυσικών προσώπων κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4,  καθώς και μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που τους έχει χορηγηθεί και των στοιχείων του άρθρου 10. .

2. Τα Μητρώα Λογιστών Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του ΟΕΕ διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείο Οικονομικών.»

 

 1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του π.δ. 340/1998 μετά τη λέξη πλαστογραφία προστίθενται οι λέξεις: «υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης».

 

 1. Το άρθρο 16 του π.δ. 340/1998 καταργείται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού εκδοθείσες που εκδόθηκαν με το άρθρο 16 π.δ. 340/1998 εξακολουθούν να ισχύουν.

—————————————————————————————–

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – η αγορά εργασίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί, επιδόματα, αντιμισθίες, αποζημιώσεις, επιτροπές, αμοιβες διοικήσεων κλπ σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα δικαστικών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, ινστιτούτων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα γιατρών του ΕΣΥ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα διπλωματών και υπαλλήλων ΥΠΕΞ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στην Εκκλησία και εκκλησιαστικές ακαδημίες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στο στρατό και την αστυνομία

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΑΕΔ, ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας.

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων και εφάπαξ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο– τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά των πληβείων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άδειες ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κολεγίων, ΙΕΚ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για φάρμακα και νοσοκομεία (και τα χρέη τους)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ενεργειακά πιστοποιητικά, κατάργηση ελάχιστων αμοιβών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άλλα για την ενέργεια (ΔΕΣΦΑ, κλπ)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μεταφορά καυσίμων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Τροποποιήσεις στο επάγγελμα Λογιστή –Φοροτεχνικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ξεναγοί

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.3919/2011 (επαγγέλματα υγείας)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Advertisements

24 responses to “Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Τροποποιήσεις στο επάγγελμα Λογιστή –Φοροτεχνικού

 1. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – κατανεμημένο σε κεφάλαια | καλύτερες μέρες

 2. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές | καλύτερες μέρες

 3. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές | καλύτερες μέρες

 4. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες) | καλύτερες μέρες

 5. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ | καλύτερες μέρες

 6. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | καλύτερες μέρες

 7. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων | καλύτερες μέρες

 8. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί, επιδόματα, αντιμισθίες, αποζημιώσεις, επιτροπές, αμοιβες διοικήσεων κλπ σε Δημόσιο και ΟΤΑ | καλύτερες μ

 9. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα δικαστικών | καλύτερες μέρες

 10. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα διπλωματών και υπαλλήλων ΥΠΕΞ | καλύτερες μέρες

 11. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού | καλύτερες μέρες

 12. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες | καλύτερες μέρες

 13. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ | καλύτερε

 14. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους | καλύτερες μέρες

 15. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων

 16. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ | καλύτερες μέρες

 17. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ | καλύτερες

 18. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ | καλύτερες μέρες

 19. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού | καλύτερες μέρες

 20. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ

 21. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας | καλύτερες μέρες

 22. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | καλύτερες μέρες

 23. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.3919/2011 (επαγγέλματα υγείας) | καλύτερες μέρες

 24. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για φάρμακα και νοσοκομεία (και τα χρέη τους) | καλύτερες μέρες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s