Gallery

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες)

Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής:  

 

 «ΕΙΔΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣΣ.Ο.  ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΜΟΝΑΔΑΕΠΙΒΟΛΗΣ
ιγ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων 2711 12 11έως και2711 19 00  330  1.000 χιλιόγραμμα

 

β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 78 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή­ρων, της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορί­ζεται σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»

                              

2.      α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών:

α) προκειμένου για τα τσιγάρα, αποτελείται από ένα πάγιο στοιχείο (πάγιος φόρος) που ορίζεται σε ποσό εκφρασμένο σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος και από ένα αναλογικό στοιχείο (αναλογικός φόρος) που ορίζεται σε ποσοστό επί της κατά μονάδα προϊόντος τιμής λιανικής πώλησης αυτών,

β) προκειμένου για το λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και τα άλλα καπνά για κάπνισμα ορίζεται σε ποσό εκφρασμένο σε ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και

γ) προκειμένου για τα πούρα και τα πουράκια σε ποσοστό επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης αυτών.»

 

β. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 97

Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά υπολογίζεται ως εξής:

1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:

α) σε ένα πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 80 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και

β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι 20% και υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.

Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β’ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 115 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα).

2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ειδι­κού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 34% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.

3. Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο  συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

4. Στα άλλα καπνά για κάπνισμα, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης  ορίζεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

5. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και πουράκια που παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εμπορία, καθώς και τα όμοια προϊόντα που διατίθενται δωρεάν για σκοπούς έρευνας αγοράς,ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, συσκευασμένα σε λευκά πακέτα  χωρίς ενδείξεις και τιμή λιανικής πώλησης,ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των ομοειδών προϊόντων της επιχείρησης που τα παράγει ή τα διαθέτει στην αγορά, εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη τιμή.

6. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και πουράκια που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, προκειμένου για τσιγάρα στη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που κα­θορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά, προσαυξημένη κατά δέκα τοις εκατό (10%), και για τα πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των ομοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας

7. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του άρθρου 112, προκειμένου για τσιγάρα στη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που καθορί­ζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά και για τα πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των ομοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.»

8. Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με αναγωγή στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιμής πώλησης, περιλαμβανομένων όλων των φόρων, διαιρούμενη δια της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση.

Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των δεδομένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρμογής της ορίζεται μεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε έτους.»

 

γ. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98

Βάση υπολογισμού του φόρου μικροποσοτήτων

βιομηχανοποιημένων καπνών για ατομική χρήση

«1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των βιομηχανοποιημένων καπνών που κατέχονται από ιδιώτες και εισάγονται από τρίτες χώρες, αποκλειστικά για ατομική χρήση του προσώπου που τα κατέχει, σε ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται ατελώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από χίλια (1.000) τεμάχια, προκειμένου για τσιγάρα ή 500 γραμμάρια μικτού βάρους, προκειμένου για τα λοιπά προϊόντα, υπολογίζεται για τα τσιγάρα και τα πούρα και πουράκια με βάση πλασματικές τιμές λιανικής πώλησης που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

2. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι πλασματικές τιμές λιανικής πώλησης για τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια που παραλαμβάνονται στο εσωτερικό της χώρας με ταχυδρομικά δέματα, για αποκλειστική χρήση των παραληπτών τους και σε ποσότητες μέχρι αυτές που αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο.» 

 

3.  Η ισχύς των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3. αρχίζει από την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή.

——————————————————————————————

Ε.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.   

 

 1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

«2.Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση – αίτηση επιστροφής.

Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων.»

 2.             Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν από 1.1.2013 και μεταγενέστερα, καθώς και για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν υπό το κανονικό καθεστώς από 1.1.2013.

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – η αγορά εργασίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί, επιδόματα, αντιμισθίες, αποζημιώσεις, επιτροπές, αμοιβες διοικήσεων κλπ σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα δικαστικών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, ινστιτούτων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα γιατρών του ΕΣΥ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα διπλωματών και υπαλλήλων ΥΠΕΞ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στην Εκκλησία και εκκλησιαστικές ακαδημίες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στο στρατό και την αστυνομία

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΑΕΔ, ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας.

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων και εφάπαξ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο– τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά των πληβείων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άδειες ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κολεγίων, ΙΕΚ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για φάρμακα και νοσοκομεία (και τα χρέη τους)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ενεργειακά πιστοποιητικά, κατάργηση ελάχιστων αμοιβών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άλλα για την ενέργεια (ΔΕΣΦΑ, κλπ)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μεταφορά καυσίμων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Τροποποιήσεις στο επάγγελμα Λογιστή –Φοροτεχνικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ξεναγοί

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.3919/2011 (επαγγέλματα υγείας)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Advertisements

18 responses to “Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες)

 1. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – κατανεμημένο σε κεφάλαια | καλύτερες μέρες

 2. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές | καλύτερες μέρες

 3. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές | καλύτερες μέρες

 4. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ | καλύτερες μέρες

 5. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | καλύτερες μέρες

 6. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων | καλύτερες μέρες

 7. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, ινστιτούτων κλπ | καλύτερες μέρες

 8. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα δικαστικών | καλύτερες μέρες

 9. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες | καλύτερες μέρες

 10. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ | καλύτερε

 11. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους | καλύτερες μέρες

 12. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις | καλύτερες μέρες

 13. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ | καλύτερες μέρες

 14. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων

 15. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ | καλύτερες μέρες

 16. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ | καλύτερες

 17. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος | καλύτερες μέρες

 18. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | καλύτερες μέρες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s