Gallery

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά των πληβείων

 1.      α. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 προστίθεται παράγραφος 15, ως εξής:

«15. α. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2013 και μετά, το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξής τους που προβλέπεται από τις διατάξεις :

αα. των υποπεριπτώσεων βα’ και βγ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού, αυξάνεται στο 67ο έτος,

ββ. της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, αυξάνεται στο 62ο έτος.

            β. Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση σαράντα (40)  ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του 62ου έτους της ηλικίας τους.»

 

β.  Η υποπερίπτωση γγ) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργείται.

 

γ. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Αν απομακρυνθεί της υπηρεσίας και έχει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας του.

            Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2013 και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση 40 ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσία και του 62ου έτους της ηλικίας τους.»

 

δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο υπάλληλος δικαιούται μειωμένη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του και των χρονικών προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 7 του νόμου αυτού.» 

 

ε. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά.

Ειδικά  οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος, δεν υπάγονται σε όσες από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προβλέπουν καταβολή της σύνταξης με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και συνταξιοδοτούνται άμεσα μετά την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

 

στ. Η σύνταξη όσων από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α’ 78) θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με βάση τις διατάξεις  του ίδιου άρθρου, από 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

 

ζ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης εε’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, αντικαθίσταται ως εξής :

«Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.»  

 

 η. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται από 1-1-2013 ως εξής :

«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό πριν την 1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, εφόσον αποχωρούν με αίτηση τους και έχουν συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας τους. Η συμπλήρωση της ανωτέρω 15ετούς συντάξιμης υπηρεσίας δεν συνιστά θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατά την έννοια των διατάξεων των προηγουμένων  περιπτώσεων.»

 

θ. Στις περιπτώσεις που η σύνταξη,  ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας,  το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται στο 67ο έτος , με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το σχετικό δικαίωμα έχει αναγνωρισθεί με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. 

       

ι. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α 120) και τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Βουλής.

 2.             α. Η  μηνιαία  σύνταξη  ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:

Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων :

αα. άνω των 1.000,00  ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού   κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

ββ. από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού   κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

γγ. από 2.000,01 ευρώ και άνω , μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

 

β. για τον προσδιορισμό του   ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως  αυτά θα  έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012.

 

γ. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων το ποσό της  μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα.       

  3.             Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (Α’ 57) και του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α’  67) καταργούνται.

 4.             α. Από 1.1.2013 οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 31, του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

«α. Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, από το Δημόσιο, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3865/2010, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720€. Στις περιπτώσεις καταβολής δυο συντάξεων που το άθροισμά τους υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η περικοπή του υπερβάλλοντος  ποσού, διενεργείται επί της μεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη.

β. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού καταργείται η καταβολή  του  επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α 117) στις συντάξεις των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης.

     γ. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό της περ. α’ επιμερίζεται σε αυτούς σε ίσες μερίδες. Ειδικά στην περίπτωση που  συνδικαιούχος  στη σύνταξη είναι επιζών σύζυγος, το μερίδιό του δεν παραβλάπτεται από τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό του ποσού που αναλογεί στο μερίδιο των προσώπων της περίπτωσης α’.

    δ. Η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται,  εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν  και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση  ποσό της περ. α’.

Εάν τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση  ποσό της περ. α’ και το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα των προσώπων αυτών, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης, υπερβαίνει το αναγόμενο σε ετήσια βάση  ποσό της περ. α’, η κύρια σύνταξη μειώνεται  κατά το υπερβάλλον ποσό.

    ε. Από την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις δ’ και ε’  δεν επωφελούνται τα τυχόν συνδικαιούχα πρόσωπα.

    στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% και άνω ή σπουδάζουν και υπό τις προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα αυτού.»

 

β. Από 1.1.2013 οι καταβαλλόμενες από το Δημόσιο στα ανωτέρω πρόσωπα συντάξεις αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 167/2007 (Α’ 208) και του π.δ. 168/2007 (Α’ 209).

 

δ. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 των άρθρων 5 και 31, αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007, της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3865/2010 καθώς και αυτές της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3865/2010 κατά το μέρος που παραπέμπουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, καταργούνται. Σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, εξετάζονται με βάση τις καταργούμενες διατάξεις.

     5.             Οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου : «Μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων» (Α 211) που κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2453/1997 (Α 4), όπως ισχύει,  αντικαθίσταται από 1.1. 2014 ως εξής :

« Έχουν συμπληρώσει το  64ο  έτος της ηλικίας τους.»

 

 1. 6.             Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων,  καταργείται κάθε διάταξη  που αντίκειται σε όσα ρυθμίζονται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

 7.             Η ισχύς των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων αρχίζει από 1.1.2013, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στις επιμέρους διατάξεις των παραγράφων αυτών.

 8.              Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276).

 

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – η αγορά εργασίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί, επιδόματα, αντιμισθίες, αποζημιώσεις, επιτροπές, αμοιβες διοικήσεων κλπ σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα δικαστικών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, ινστιτούτων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα γιατρών του ΕΣΥ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα διπλωματών και υπαλλήλων ΥΠΕΞ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στην Εκκλησία και εκκλησιαστικές ακαδημίες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στο στρατό και την αστυνομία

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΑΕΔ, ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας.

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων και εφάπαξ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο– τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά των πληβείων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άδειες ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κολεγίων, ΙΕΚ, κλπ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για φάρμακα και νοσοκομεία (και τα χρέη τους)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – για τις αποκρατικοποιήσεις

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ενεργειακά πιστοποιητικά, κατάργηση ελάχιστων αμοιβών

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – άλλα για την ενέργεια (ΔΕΣΦΑ, κλπ)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μεταφορά καυσίμων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Τροποποιήσεις στο επάγγελμα Λογιστή –Φοροτεχνικού

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ξεναγοί

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.3919/2011 (επαγγέλματα υγείας)

Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Advertisements

19 responses to “Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά των πληβείων

 1. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – κατανεμημένο σε κεφάλαια | καλύτερες μέρες

 2. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι ορκωτοί εκτιμητές | καλύτερες μέρες

 3. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι εκτελωνιστές | καλύτερες μέρες

 4. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ (καύσιμα, τσιγάρα, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες) | καλύτερες μέρες

 5. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – φορολογία, η κατάργηση του ΚΒΣ και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | καλύτερες μέρες

 6. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα συνταξιοδοτικά βουλευτών και Δημάρχων | καλύτερες μέρες

 7. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί, επιδόματα, αντιμισθίες, αποζημιώσεις, επιτροπές, αμοιβες διοικήσεων κλπ σε Δημόσιο και ΟΤΑ | καλύτερες μ

 8. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα δικαστικών | καλύτερες μέρες

 9. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – μισθοί και επιδόματα στις κρατικές ορχήστρες | καλύτερες μέρες

 10. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΕΑΝ | καλύτερε

 11. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα δάνεια των ΟΤΑ και των φορέων τους | καλύτερες μέρες

 12. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | καλύτερες μέρες

 13. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – δημόσιο: μετατάξεις, μεταφορά προσωπικού, διαθεσιμότητα όταν καταργούνται οι θέσεις, ποινές δημοσίων υπαλλήλων

 14. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – οι προσλήψεις στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ | καλύτερες μέρες

 15. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ | καλύτερες

 16. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Τροποποιήσεις στο επάγγελμα Λογιστή –Φοροτεχνικού | καλύτερες μέρες

 17. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας | καλύτερες μέρες

 18. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος | καλύτερες μέρες

 19. Παράθεμα: Ολόκληρο το νέο μνημόνιο – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | καλύτερες μέρες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s